Litta bilder från torpet i skånska Snapphaneskogarna.

Inte lätt att hitta in i denna djungel. Men DjungelGeorge med två motorsågar

trotsade detta. Med en Stihl och en Jonsered, brytjärn, virkessax + en massa

bensin och sågkedjeolja så gick det. De grova granarna "kläddes" av på sina

kraftiga grenar och avbrutna träd som dämpat fallet fälldes. Träden kom

närmare och närmare marken för att kunna kapas upp till massaved!

"Pilbågen" - Det sista trädets höga båge var ett stort problem inte lättlöst men

med en djärv insatts på hög nivå kom även det ner på marken och kapades liksom de andra tråden upp till en massa ved + massaved!

"Pilbågen" hade ramlat ner mycket nära maskinhallen och när den djärva och lyckade fällningen var

klar sa hade några grangrenar "dammat" av snön på hörnan. Men i övrigt var maskinhallen oskadad

av "Pilbågen". Ett annat träd som landat på taket har tidigare tagits bort - skador skall kontrolleras???

Tillbaka till startsidan